Urbár
pozemkové spoločenstvo
Liptovský Ján

O nás

Výbor spoločenstva

Dagmar Klongová     - predseda

Ing. Dana Šáriczka    - podpredseda

Eduard Brotka           - člen

Jaroslav Melna           - člen

Katarína Kubáňová   - člen

 

Dozorná rada

Roman Vajs                 – predseda
Ing. Peter Kompiš       – člen
Ing. Miroslav Kaliský  – člen

Odborný lesný hospodár

Ing. Matej Ondrejka

Lesná stráž

Ing. Matej Ondrejka

urbarljan.sk © 2016, all rights reserved