Urbár
pozemkové spoločenstvo
Liptovský Ján

Majetková štruktúra

Prehľad obhospodarovaného majetku

Lesné pozemky: LV č.: 540,700,900,945,948,1368,1369,1370,1371,1375,1376

Budovy:             LV č.: 509 1/2 Urbárskeho domu č. 178 ( bývalá pastiereň)

                        LV č.: 564 1/2 Urbárskeho domu č. 103 ( nadstavba nad požiarnou zbrojnicou)

urbarljan.sk © 2016, all rights reserved