Urbár
pozemkové spoločenstvo
Liptovský Ján

Kontakty

Názov spoločenstva :

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján 

Sídlo spoločenstva :

Liptovský Ján, Ul. Kúpeľná č. 103, 032 03 Liptovský Ján

 

Druh spoločenstva:

s právnou subjektivitou
IČO: 42351871
DIČ: 2120173605

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK44 0200 0000 0000 2153 0342
e-mail: urbar.ljan@hradok.net

Výbor spoločenstva:

Predseda:                            Dagmar Klongová - agenda riadenia, ekonomika

                                               Tel.: 0918 593 190 (volať: pondelok-štvrtok 18,00-19,00 h,

                                                                                            piatok 8,00-12,00 h) 

Podpredseda:                      Ing. Dana Šáriczka - ekonomika, IS spolumajitelia

                                                Tel.: 0908 159 698 (volať: pondelok-piatok po 15,00 h)

Člen výboru:                        Katarína Kubáňová - IS nájomníci

Člen výboru:                         Eduard Brotka - lesná a pestovná činnosť, ťažba dreva, výruby

Člen výboru:                         Jaroslav Melna - lesná a pestovná činnosť, ťažba dreva, výruby

Predseda dozornej rady:    Roman Vajs

Člen dozornej rady:              Ing. Peter Kompiš

Člen dozornej rady:             Ing. Miroslav Kaliský

Odborný lesný hospodár:   Ing. Matej Ondrejka

Lesná stráž:                            Ing. Matej Ondrejka

Úradné hodiny:

piatok 8:00 - 12:00


 

urbarljan.sk © 2016, all rights reserved